Η αριθ. 50/2024 ΑΔΣ “Έγκριση αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Βέλου Βόχας» με Α.Μ. 10/2018. “

50-2024 ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Α.Μ. 10-2018- ΡΨΙΧΩ9Π-ΗΦΧ
Προηγούμενη ανάρτηση Εκτέλεση Προϋπολογισμού – Αρχείο Μηνός Μαρτίου 2024

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact