Η αριθ. 51/2024 ΑΔΕ “Πολυετής προγραμματισμός ανθρωπίνου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2025-2028.”

51-2024
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 46/2024 ΑΔΕ περί διαγραφής ή μη οφειλών τελών ύδρευσης, ΤΑΠ, τελών λαϊκής κ.λ.π.

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact