Η αριθ. 51/2024 ΑΔΣ “Έγκριση εισόδου εξόδου οχημάτων ελαιοτριβείου ιδιοκτησίας ΝΙΤΕΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑΣ επί δημοτικής οδού στην Κοινότητα Χαλκείου του Δήμου Βέλου Βόχας. “

51-2024- ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΝΙΤΕΡΟΥ – ΨΝΞ3Ω9Π-ΔΡ5
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 50/2024 ΑΔΣ “Έγκριση αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Βέλου Βόχας» με Α.Μ. 10/2018. “

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact