Η αριθ. 61/2024 ΑΔΣ ” Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου (αναψυκτήριο) στη Δημοτική Κοινότητα Νεράντζας Δήμου Βέλου Βόχας”

61-2024 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ -ΡΠΒΒΩ9Π-Σ9Ι
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 60/2024 ΑΔΣ “Ορισμός υπευθύνων διαχείρισης πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων και αναπληρωτές αυτών”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact