Η αριθ. 80/2024 ΑΔΣ “Έγκριση εισόδου εξόδου οχημάτων εργοστασίου, με όνομα «ΟΙΝΟΧΥΜ ΙΚΕ» επί αγροτικής οδού, στην εκτός σχεδίου περιοχή «Καλούπια» στο Ζευγολατιό “Κορινθίας (Αγ. Μαρίνα).

80-2024 ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ -6Ν3ΖΩ9Π-ΚΥ3
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 78/2024 ΑΔΣ “Έγκριση έκθεσης εσόδων εξόδων Α΄ τριμήνου του προϋπολογισμού έτους 2024 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας (αριθμ. 34/2024 Απόφαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας).

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact