ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΄΄ΤΥΦΛΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ΄΄ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                                                           ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 26-2-2014
Πληροφορίες:Mασούρη Αικ.
Τηλέφωνο: 2741360522                                                       ΠΡΟΣ Μ.Μ.Ε
Φαξ: 2741052303
Email: masouri@vochas.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΄΄ΤΥΦΛΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ΄΄ ΔΙΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Λύση στα <<τυφλά οικόπεδα>> της Απόφασης 1828/2008 του ΣτΕ στα όρια του Δήμου Βέλου Βόχας έρχεται να δώσει η πρωτοβουλία του

Δημάρχου κ. Αννίβα Παπακυριάκου για την έναρξη των διαδικασιών της εφαρμογής του άρθρου 35 του Νόμου 3937/2011, το οποίο αναφέρεται

στην <<Κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικισμών στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου>>.

Ειδικότερα, ο Δήμος Βέλου Βόχας εκπονεί μελέτες κύρωσης κοινοχρήστων χώρων σε οικισμούς με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους

οριοθετημένους κατά τις διατάξεις του από 24-4-85 Π.Δ (ΦΕΚ 181Δ΄) με σκοπό την καταγραφή και την επικύρωση όλων των κοινοχρήστων

χώρων και ιδιαίτερα των <<εδαφικών τμημάτων ακινήτων που έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με πράξεις παραχώρησης από το έτος 1985 έως

σήμερα>>.

Η όλη διαδικασία έχει ξεκινήσει από το Νοέμβριο του 2013 με σχετικές ανακοινώσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για τη συγκέντρωση

των απαιτούμενων στοιχείων από τους δημότες, τα οποία αποτυπώνονται σε σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα ή ορθοφωτοχάρτη κατάλληλης

κλίμακας και ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες βάση της ισχύουσας νομοθεσίας. Εφόσον δεν υπάρξουν σχετικές ενστάσεις οι παραπάνω

μελέτες προβλέπεται να ολοκληρωθούν από το Δήμο μέχρι τα μέσα Ιουνίου 2014.

Τέλος η επικύρωση του παραπάνω δικτύου των κοινοχρήστων χώρων θα γίνει με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 1ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact