ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                                                                  ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 28-5-2013

Πληροφορίες:Mασούρη Αικ.

Τηλέφωνο: 2741360522

Φαξ: 2741052303                                                                       ΠΡΟΣ Μ.Μ.Ε

Email: masouri@vochas.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μειωμένα και φέτος τα τροφεία των παιδικών σταθμών του Δήμου Βέλου Βόχας

Για τρίτη συνεχή χρονιά ο Δήμος Βέλου Βόχας συνεκτιμώντας την οικονομική συγκυρία και τις δυσκολίες που βιώνουν οι δημότες του

αποφάσισε να παραμείνουν τα τροφεία των παιδικών σταθμών στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά δηλαδή μειωμένα έως και 40%.

Τα τροφεία χωρίζονται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα ως εξής:

1.

– Για το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0 Ευρω έως 8.000 Ευρω θα

καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 10 Ευρω .

– Για το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 8.001 Ευρω έως 18.000 Ευρω

θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 20 Ευρω.

– Για το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 18.001 Ευρω έως 30.000 Ευρώ θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 30 Ευρω.

– Για το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.001 Ευρω έως 50.000 Ευρω θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 40 Ευρω.

– Για το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 50.001 Ευρω και άνω θα

καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 50 Ευρω.

Σαν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το ποσό που προκύπτει από τον συνυπολογισμό των κάθε φύσεως εισοδημάτων (επιδομάτων

τακτικών ή εκτάκτων από εργασία ή άλλες πηγές) της οικογένειας το νηπίου όπως προκύπτει από την φορολογική του δήλωση.

2. Η ανωτέρω κλίμακα έχει την ίδια εφαρμογή και για τα νήπια αλλοδαπών οικογενειών. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην

υποβολή φορολογικής δήλωσης τα τροφεία ορίζονται μηνιαίως στο ποσό των 25,00 Ευρω

3. Για τις τρίτεκνες – πολύτεκνες οικογένειες τα τροφεία διαμορφώνονται ως εξής :

– Για οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 Ευρω δεν θα καταβάλλονται

τροφεία.

– Για οικογενειακό εισόδημα από 30.001 Ευρω έως 50.000 Ευρω θα

καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 20 Ευρω.

– Για οικογενειακό εισόδημα από 50.001 Ευρω και άνω θα καταβάλλεται

μηνιαίως το ποσό των 25 Ευρω.

4. Οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των γονέων ή τέκνο έχει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% απαλλάσσονται από την καταβολή

τροφείων.

5. Για τα δεύτερα νήπια κάθε οικογένειας θα καταβάλλεται το 50% των τροφείων που καταβάλλονται για το πρώτο νήπιο.

6. Οι γονείς θα καταβάλλουν τα τροφεία για όλους τους μήνες που είναι

εγγεγραμμένα τα τέκνα τους και όχι μόνο για όσους μήνες έχουν πάνω από πέντε (5) παρουσίες, όπως ισχύει σήμερα.

Και αυτό γιατί α) κρατάνε θέσεις νηπίων (λίστα αναμονής για εγγραφή) χωρίς να παρακολουθούν στους Παιδικούς β) οι Παιδικοί προβαίνουν

στην πρόσληψη προσωπικού και λειτουργικών εξόδων με βάση τις εγγραφές και προϋπολογίζοντας τα τροφεία που θα εισέπρατταν από αυτές.

7. Δεν θα καταβάλλονται τροφεία για τον μήνα Αύγουστο που αναστέλλεται η

λειτουργία των Παιδικών Σταθμών.

8. Τα τροφεία θα καταβάλλονται το πρώτο δεκαήμερο του μήνα στους λογαριασμούς των Παιδικών Σταθμών ή στην Ταμειακή Υπηρεσία τους.

Σε περίπτωση προπληρωμής όλου του ποσού των τροφείων και για τους έντεκα (11) μήνες της σχολικής περιόδου θα γίνεται έκπτωση ίση

με το ποσό του ενός (1) μηνός.

9. Για της μονογονεϊκές οικογένειες ή διαζευγμένη σύζυγοι που έχουν την επιμέλεια των τέκνων, υποχρεούνται στην καταβολή του 50%

του ποσού των ανωτέρω κατηγοριών

Οι εγγραφές συνεχίζονται μέχρι 21 Ιουνίου στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς.

 

Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΄΄ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ΄΄ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact