Μετεγγραφές στα μητρώα αρρένων

Μετεγγραφές στα Μητρώα Αρρένων

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Μητρώου Αρένων

Περιγραφή Διαδικασίας

Μετεγγραφές στα Μητρώα Αρρένων

Λίστα Δικαιολογητικών

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου, ή προκειμένου για ανήλικο κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία, η οποία υποβάλλεται στο στρατολογικό γραφείο στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα, από το μητρώο αρρένων του οποίου ζητείται η διαγραφή
  2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, περί της εγγραφής στο δημοτολόγιο αυτού που αφορά η αίτηση, στα μητρώα αρρένων του οποίου επιθυμεί τη μετεγγραφή
  3. Σύμφωνη πρόταση του αρμοδίου στρατολογικού γραφείου.
  4. Η απόφαση του οικείου Νομάρχη, περί διαγραφής από τα μητρώα αρρένων, κοινοποιείται, απαραίτητα και στη νομαρχία, στην περιφέρεια της οποίας υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα, στα μητρώα αρρένων του οποίου ζητήθηκε η μετεγγραφή, προκειμένου βάσει αυτής, ο οικείο νομάρχης να εκδώσει τη σχετική απόφαση περί εγγραφής.

Αίτηση

Προηγούμενη ανάρτηση Προσθήκη ελλείποντος τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact