Οδηγίες στη νοηματική γλώσσα για πρόληψη από δασικές πυρκαγιές και για τη λειτουργία της Υπηρεσίας 112

Διαβίβαση εγγράφου ΓΓΠΠ για ανάρτηση μηνυμάτων για δασικές πυρκαγιές και λειτουργίας του 112

Επιστολή ΑΠΟΚ_ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΜΕΑ_2023_ΝΕΟ (ΑΑ)

Προηγούμενη ανάρτηση Έκτακτη συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact