Ονόματα-Αφάνεια-Θρήσκευμα

Πράξη Ονοματοδοσίας
Προσβολή Πατρότητας
Πρόσληψη πατρώνυμου & Πρόσληψη επωνύμου πατέρα
Δήλωση Επωνύμου
Μεταβολή θρησκεύματος
Δήλωση Αφάνειας
Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων
Ανάκτηση επωνύμου από έγγαμες γυναίκες
Προηγούμενη ανάρτηση Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact