Πίνακας προσληπτέων της ΣΟΧ1/2023 και πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 95ΘΕΩ9Π-Κ6Ξ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 603ΞΩ9Π-ΘΛΝ

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact