Πολιτικός Γάμος

Πολιτικός Γάμος

Αρμόδιο Τμήμα

Ληξιαρχείο

Περιγραφή Διαδικασίας

Πολιτικός Γάμος

Λίστα Δικαιολογητικών

Κάτοικοι Έλληνες Υπήκοοι:

 1. Αίτηση (ο Δήμος χορηγεί έντυπα αιτήσεων)
 2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
 3. Δήλωση του νόμου 1599/1986 όπου βεβαιώνεται ότι «δε συντρέχει στο πρόσωπό μου ή στις σχέσεις μου με το άτομο που πρόκειται να παντρευτώ κανένα από τα κωλύματα των άρθρων 1350 – 1351 – 1352 – 1354 – 1356 – 1357 – 1360 του Α.Κ. του οποίου έλαβα γνώση, είμαι κάτοικος Κορίνθου και ο γάμος μου είναι ( πρώτος, δεύτερος κ.λ.π.)»
 4. Για ανηλίκους κάτω των 18 ετών , χρειάζεται δικαστική απόφαση.
  Διαζευκτήριο Μητροπόλεως για τους Διαζευγμένους ή δικαστική απόφαση (γάμος πολιτικός) ή Ληξιαρχική πράξη Θανάτου εφόσον υπάρχει θάνατος.
  Ληξιαρχική πράξη προηγούμενου Γάμου με καταχωρημένο διαζύγιο.
  Γνωστοποίηση γάμου σε ημερήσια τοπική εφημερίδα ( ολόκληρη η σελίδα) .

Κάτοικοι Ξένοι Υπήκοοι:

 1. άδεια γάμου μεταφρασμένη και σφραγισμένη επίσημα., συνοδευόμενη από τη Σφραγίδα της Χάγης για τις χώρες της Συνθήκες.
 2. άδεια παραμονής ή βίζα για τις χώρες εκτός ΕΟΚ,.

Εάν η άδεια γάμου πρέπει να εκδοθεί στην πατρίδα μας είναι απαραίτητα τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης μεταφρασμένη και επικυρωμένη επίσημα συνοδευόμενη από τη Σφραγίδα της Χάγης για τις χώρες της Συνθήκες.
 2. Βεβαίωση από την οικεία Προξενική ή άλλη αρμόδια αρχή περί του ότι δεν υπάρχει κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός.
 3. άδεια παραμονής ή βίζα για τις χώρες εκτός ΕΟΚ.
 4. γνωστοποίηση γάμου σε ημερήσια τοπική εφημερίδ

Για τους υπηκόους της Συρίας ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών Συρίας και την εδώ πρεσβεία της Συρίας ότι μπορεί να τελέσει γάμο ενώπιον Αλλοδαπής Αρχής μεταφρασμένη επίσημα.

Αίτηση

Προηγούμενη ανάρτηση Αλλαγή επωνύμου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact