ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΄΄ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ΄΄ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ΄΄ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ΄΄ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Το πρόγραμμα ΄΄Βοήθεια στο σπίτι΄΄ θα λειτουργήσει εκ νέου στο Δήμο Βέλου-Βόχας στο πλαίσιο της δράσης ΄΄Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλουμένων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ΄΄ και θα δέχεται Αιτήσεις Ένταξης από ωφελούμενους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πράξη για την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον σε άτομα του συγγενικού τους περιβάλλοντος.

Η Αίτηση συμμετοχής-Δήλωση διατίθεται σε έντυπη μορφή, σε εργάσιμες μέρες και ώρες από 7.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. από το Δημαρχείο, το ΚΕΠ και τα γραφεία των Μονάδων στο Βέλο και στο Ζευγολατιό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις μέχρι και την 20η Μαϊου 2011 και ώρα 14.30 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 27423 60320 Υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργός κα. Κωνσταντινοπούλου Μαρία για τη Μονάδα ΄΄Βοήθεια στο σπίτι της Δημοτικής Ενότητας Βέλου΄΄ και 27410 55621 ή 6974836623 Υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργός κα. Λιάκη Κωνσταντίνα για τη Μονάδα ΄΄Βοήθεια στο σπίτι της Δημοτικής Ενότητας Βόχας΄΄

 

                                                                                                                                                                                ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact