ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Ήδη ο Δήμος Βέλου Βόχας κατέθεσε τις προτάσεις του για τη χρηματοδότηση στις 3 προσκλήσεις του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, οι οποίες είναι:

1) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων προϋπολογισμού 88.500,00€
2) Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού προϋπολογισμού 135.000,00€
3) Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου προϋπολογισμού 219.000,00€.

Τα ποσά των προϋπολογισμών προκύπτουν απ’ τα όρια της χρηματοδότησης που αξιολόγησε το Υπουργείο Εσωτερικών για τον κάθε Δήμο.

Προηγούμενη ανάρτηση ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 16-05-2018

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact