ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζευγολατιό :21-1-2015

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 677

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α‘) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/27-12-2010 τ.Α‘) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

3. Το Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ57Α/15-3-2012).

4. Το Π.Δ. 173/2014 (ΦΕΚ 277/31-12-2014 Α‘) “Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής

5. Το άρθρο 2 του Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57Α/15-3-2012) «περί καθορισμού των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές» και το άρθρο 55 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος «περί προσδιορισμού εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας».

6. Την αριθμ.122/3-1-2015 εγκύκλιο 1 Υπουργείου Εσωτερικών «περί καθορισμού εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας.

7. Των παρ. 1 και 2 του αρθ. 39 Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57Α΄).

8. Του Π.Δ. 173/31-12-2014 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (ΦΕΚ 277Α’).

9. Του άρθρου 1 του Π.Δ.4/2013 «Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές» (ΦΕΚ 10Α΄).

10. Την αριθμ. 2/10-1-2015 απόφαση του Πρωτοδικείου Κορίνθου με την οποία ανακηρύχτηκαν οι αναφερόμενοι σ ’αυτήν 73 υποψήφιοι βουλευτές της εκλογικής περιφέρειας Κορινθίας για τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

11. Την αριθμ. 4 από 14-1-2015 απόφαση του Α1΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου με την οποία ανακηρύχτηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτήν 17 συνδυασμοί υποψηφίων βουλευτών και ενός (1) μεμονωμένου της εκλογικής περιφέρειας Κορινθίας για τις ανωτέρω εκλογές.

12. Την αριθμ. 4 από 14-1-2015 απόφαση του Α1΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία ανακηρύχτηκαν οι υποψήφιοι βουλευτές Επικρατείας κάθε κόμματος για τις ίδιες εκλογές.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 25η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Κυριακή και θα διαρκέσει από ώρα 07.00 έως ώρα 19.00, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 50 του π.δ. 26/2012, στα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας που έχουν καθοριστεί με την υπαριθμ. πρωτ αριθμ.2800/106/9-1-2015 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας όπως κατωτέρω:

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥΒΟΧΑΣ

Α/Α ΕΚΛΟΓ. ΤΜΗΜ. ΝΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

εκλογείς

1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΒΕΛΟΥ

ΕΔΡΑ ΒΕΛΟ

ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από: ΑΒΔΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εως: ΓΥΜΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΒΕΛΟΥ

ΕΔΡΑ ΒΕΛΟ

ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από: ΔΑΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Εως: ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΒΕΛΟΥ

ΕΔΡΑ ΒΕΛΟ

ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από :ΚΑΣΣΕΛΑ ΑΝΝΑ

Εως: ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

4

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΒΕΛΟΥ

ΕΔΡΑ ΒΕΛΟ

ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από: ΜΑΜΟΥΝΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ Εως: ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

5

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΒΕΛΟΥ

ΕΔΡΑ ΒΕΛΟ

ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εως: ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

6

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΒΕΛΟΥ

ΕΔΡΑ ΒΕΛΟ

ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από: ΣΠΙΝΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ

Εως: ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

7

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΥ ΕΔΡΑ ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΔΕΣΠΟΙΝΑ Εως: ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

8

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ

ΕΔΡΑ ΚΟΚΚΩΝΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από :ΑΒΔΕΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Εως :ΛΩΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

9

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ

ΕΔΡΑ ΚΟΚΚΩΝΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από: ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Εως: ΧΥΤΗΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥΒΟΧΑΣ

Α/Α ΕΚΛΟΓ. ΤΜΗΜ. ΝΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

εκλογείς

10

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΗΝΩΝ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΚΡΗΝΩΝ

ΕΔΡΑ ΚΡΗΝΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Από: ΑΓΑΠΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εως :ΛΥΚΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

11

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΗΝΩΝ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΚΡΗΝΩΝ

ΕΔΡΑ ΚΡΗΝΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Από: ΜΑΓΚΙΡΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Εως: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΝΕΡΑΝΤΖΑΣ

ΕΔΡΑ ΝΕΡΑΝΤΖΑ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ)

Από: ΑΓΓΕΛΟΠΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εως: ΧΡΥΣΟΚΑΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

13

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΥΛΛΙΤΣΗΣ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ

ΕΔΡΑ ΠΟΥΛΙΤΣΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εως: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ

14

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΥΛΛΙΤΣΗΣ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ

ΕΔΡΑ ΠΟΥΛΙΤΣΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από: ΛΑΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως: ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

15

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ

ΕΔΡΑ ΣΤΙΜΑΓΚΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από: ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Εως: ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

16

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ

ΕΔΡΑ ΣΤΙΜΑΓΚΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από: ΛΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Εως: ΨΥΧΟΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

17

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΡΣΙΝΩΝ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΤΑΡΣΙΝΩΝ

ΕΔΡΑ ΤΑΡΣΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από: ΑΓΑΘΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Εως: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

18

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΟΧΑΪΚΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΒΟΧΑΪΚΟΥ

ΕΔΡΑ ΒΟΧΑΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από: ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ Εως: ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

19

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΟΧΑΪΚΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΒΟΧΑΪΚΟΥ

ΕΔΡΑ ΒΟΧΑΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από: ΜΕΛΕΤΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Εως: ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥΒΟΧΑΣ

Α/Α ΕΚΛΟΓ. ΤΜΗΜ. ΝΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

εκλογείς

20

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΕΔΡΑ ΒΡΑΧΑΤΙ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Από: ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΟΙΑ Εως: ΖΙΟΥΒΑ ΕΥΣΤΑΟΙΑ

21

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΕΔΡΑ ΒΡΑΧΑΤΙ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Από: ΖΙΟΥΒΑ ΙΛΙΑΝΑ

Εως : ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

22

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΕΔΡΑ ΒΡΑΧΑΤΙ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Από: ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Εως : ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

23

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΕΔΡΑ ΒΡΑΧΑΤΙ

ΛΥΚΕΙΟ

Από: ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΕΥΣΤΑΟΙΑ Εως: ΣΙΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

24

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΕΔΡΑ ΒΡΑΧΑΤΙ

ΛΥΚΕΙΟ

Από : ΣΙΟΥΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Εως: ΨΥΧΟΥ ΟΛΓΑ

25

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

ΕΔΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Από: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως: ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

26

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟΥ

ΕΔΡΑΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από: ΑΒΔΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Εως: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΤΕΝΙΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

27

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟΥ

ΕΔΡΑΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Εως: ΗΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

28

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟΥ

ΕΔΡΑΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από: ΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εως: ΚΟΚΟΝΤΗΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ

29

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟΥ

ΕΔΡΑΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από: ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως:ΜΑΥΡΟΝΑΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥΒΟΧΑΣ

Α/Α ΕΚΛΟΓ. ΤΜΗΜ. ΝΟΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

εκλογείς

30

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟΥ

ΕΔΡΑΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από : ΜΑΥΡΟΝΑΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Εως: ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

31

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟΥ

ΕΔΡΑΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από: ΠΑΝΤΖΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εως:ΣΟΥΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

32

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟΥ

ΕΔΡΑΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Από: ΣΟΥΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Εως: ΩΡΟΛΟΓΑ ΑΡΓΥΡΩ

33

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΣ

ΕΚΛΟΓ. ΤΜΗΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

(ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ)

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟΥ

ΕΔΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΕΝΤΖΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Εως: ΧΟΥΣΕΛΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

34

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ

ΕΔΡΑ ΜΠΟΛΑΤΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Από: ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Εως: ΚΩΤΣΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

35

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ

ΕΔΡΑ ΜΠΟΛΑΤΙ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ

Από: ΛΑΜΠΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ Εως: ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

36

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ

ΕΔΡΑ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Από: ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως: ΧΡΟΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

37

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΧΑΛΚΕΙΟΥ

ΕΚΛΟΓ. ΔΙΑΜ ΧΑΛΚΕΙΟΥ

ΕΔΡΑ ΧΑΛΚΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Από: ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Εως: ΧΟΥΣΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


Β. Για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 ανακηρύχτηκαν για την εκλογική περιφέρεια Κορινθίας οι κατωτέρω συνδυασμοί κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων:

1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

· ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

· ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ

· ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ

· ΜΠΑΓΚΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

· ΣΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

· ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

2. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

· ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

· ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

· ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

· ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΝΟΥΛΑ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

· ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΝΑΚΑΡΗ) ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

· ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)

· ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

· ΓΚΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

· ΚΟΝΤΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ

· ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

· ΦΑΡΜΑΚΗ – ΓΚΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

· ΧΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ

4. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

· ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

· ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

· ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

· ΚΑΠΝΙΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

· ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

· ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ του ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ

· ΔΙΚΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ

· ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

· ΝΤΟΡΜΠΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

· ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

· ΤΣΑΡΜΠΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

6. Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος

· ΣΑΒΒΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

· ΤΕΡΖΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)

· ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

8. ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ

· ΑΛΕΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

· ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΜΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

· ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

· ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

· ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

· ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

9. ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

· ΣΙΟΥΤΗΣ ΙΑΣΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

10. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)

· ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΟΣΜΑ

· ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ

· ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

· ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ

11. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

· ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

· ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

· ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

· ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

12. ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)

· ΜΠΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

13. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

· ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ (ΧΡΗΣΤΟΥΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

· ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

· ΜΑΓΚΑΦΩΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

· ΜΑΡΓΕΛΗ – ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

· ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΑΛΕΞΙΟΥ

· ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

14. ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών

· ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

· ΔΑΜΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

· ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

· ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

· ΡΩΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

15. ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

· ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

16. ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

· ΚΩΛΕΤΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

· ΛΟΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

· ΛΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

· ΜΠΟΥΚΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΗΛΙΑ

· ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

· ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

17. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

· ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

· ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

· ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

· ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΑΚΗΣ) του ΒΛΑΣΙΟΥ

· ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

· ΣΩΝΤΕΡΣ ΤΖΕΗΜΣ-ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ του ΤΖΕΗΜΣ ΧΑΡΟΛΝΤ

1. Για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 ανακηρύχτηκαν για την εκλογική περιφέρεια Κορινθίας οι κατωτέρω μεμονωμένοι υποψήφιοι:

· ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

2. Για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 ανακηρύχτηκαν για την εκλογική περιφέρεια Κορινθίας οι κατωτέρω συνδυασμοί υποψηφίων της Επικρατείας:

v ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ

2. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ

3. ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

5. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

6. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

7. ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

8. ΓΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

9. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

10. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ-ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΠΑΓΩΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

11. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

12. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΘΩΜΑ

v ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

1. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ

2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

3. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

4. ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ

5. ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ

7. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

8. ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΒΡΑΑΜ

10. ΓΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

11. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ

12. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

v ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)

1. ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ

2. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ

3. ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

4. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

5. ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

6. ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΒΑΡΣΑΜΗ

7. ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

8. ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

9. ΤΟΥΦΕΞΗ-ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

10. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

11. ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΝΑΓΙΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

12. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

v ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

1. ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ

2. ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

3. ΔΟΛΤΣΙΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

4. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

5. ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

6. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

v ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

1. ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3. ΧΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

4. ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ

5. ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

7. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

8. ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

9. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ (ΜΑΙΡΗΝΗ) συζ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

11. ΡΑΖΟΥ ΛΟΥΙΖΑ του ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

12. ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

v Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος

1. ΓΚΑΝΗΣ ΒΑΪΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

3. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ (ΝΙΚΗ) του ΜΙΧΑΗΛ

4. ΚΑΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

5. ΠΕΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

v ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ

1. ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

2. ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

3. ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

4. ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

5. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΟΛΓΑ του ΗΡΑΚΛΗ

6. ΑΧΜΕΝΤ ΜΩΧΑΜΕΝΤΙΝ (ACHMENT MOCHAMENTIN) ΜΟΑΒΙΑ (MOAVIA) του ΜΩΧΑΜΕΝΤΙΝ (MOCHAMENTIN)

7. ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

8. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του ΙΩΑΝΝΗ

9. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΧΡΗΣΤΟΥ

10. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

11. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

12. ΚΟΚΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ

v ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)

1. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

2. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

3. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

4. ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

5. ΤΣΑΡΟΥ-ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΣΠΥΡΟΥ

6. ΧΑΡΙΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ

7. ΔΕΣΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

8. ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

9. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

10. ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

11. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ

12. ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

v ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

1. ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

2. ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

v ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)

1. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

v ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

1. ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. ΣΚΟΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

3. ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

4. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ

5. ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ ΙΟΛΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

6. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

7. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

8. ΛΑΜΠΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

9. ΜΑΛΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

10. ΜΑΡΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

11. ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του ΦΩΤΙΟΥ

12. ΜΟΥΓΕΡ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

v ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών

1. ΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ

2. ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3. ΔΕΛΑΣΤΙΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΓΑΣΠΑΡ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

4. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

5. ΚΑΤΣΙΑΒΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

6. ΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ

7. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

8. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

9. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

10. ΣΤΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΡΣΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

11. ΦΩΤΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΗΛΙΑ-ΙΩΑΝΝΗ

12. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

v ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

1. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

2. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ ΟΛΓΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

3. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

4. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

6. ΒΙΤΑΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΛΕΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

7. ΑΡΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

8. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

9. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

10. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

11. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

12. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

v ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

1. ΚΟΥΪΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΑ

2. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

3. ΝΤΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

4. ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

5. ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

6. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ

7. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

8. ΛΙΝΤΟΒΟΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

9. ΡΕΤΣΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

10. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

11. ΚΑΚΑΡΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ

12. ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΓΟΥΡΗ

Το πρόγραμμα αυτό θα τοιχοκολληθεί έξω από κάθε Κατάστημα ψηφοφορίας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέλου-Βόχας και στις Δημοτικές Ενότητες επίσης θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και θα κοινοποιηθεί αντίγραφο του στο Γραφείο Εκλογών της Π.Ε Κορινθίας.

Ο Δήμαρχος

Αννίβας Παπακυριάκος

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (16-01-2015 ΤΑΚΤΙΚΗ)

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact