ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία