ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 304 ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Προκήρυξη 304 νέων αδειών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο με  το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και τριάντα τριών (33) δικαιωμάτων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας πωλητών πλανόδιου εμπορίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact