Προσθήκη πατρωνύμου ή μητρώνυμο στα μητρώα αρρένων

Προσθήκη Πατρωνύμου, Μητρωνύμου

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Μητρώου Αρένων 
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Περιγραφή Διαδικασίας

Προσθήκη Πατρωνύμου, Μητρωνύμου

Λίστα Δικαιολογητικών

  1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, περί της εγγραφής στο μητρώο αρένων του έχοντα ελλιπή στοιχεία σ’ αυτό (υπόδειγμα 12).

Αίτηση

Προηγούμενη ανάρτηση Διαγραφή αποβιούντων ή αφανείς

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact