ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                               Ζευγολατιό 22 / 08 / 2011

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ                                                           Αρ. Πρωτ.: 14079

Πλήρ. Κ. Μασούρη

Τηλ. : 2741 3 60507

Fax : 2741 0 52303

Ο Δήμαρχος Βέλου – Βόχας

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. και των ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τη πρακτική άσκηση στις υπηρεσίες του Δήμου Βέλου –Βόχας και των Νομικών Προσώπων διαμένοντες στο Δήμο Βέλου –Βόχας ή και ευρύτερα στο Νομό Κορινθίας να καταθέσουν βιογραφικό σημείωμα στη γραμματεία Δημάρχου αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση ΄΄ Δήμαρχο Βέλου – Βόχας , Ζευγολατιό , Τ.Κ. 20001 ΄΄ ή με e- mail : masouri@vochas.gov.gr από 23 / 8 / 2011 έως και 15 / 9 / 2011.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΙ

α) Διοίκησης και Οικονομίας

β) Νοσηλευτικής

γ) Βρεφονηπιοκομίας

δ) Πληροφορικής

ε) Γεωπονίας

στ) Μηχανικών

ζ) Ηλεκτρολόγων

η) Κοινωνικών Λειτουργών

θ) Βιβλιοθηκονομίας

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

α) Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών , Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων

β) Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

γ) Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

δ) Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

ε) Εγκαταστάσεων Ψυκτικών και κλιματιστικών Έργων

στ) Γραφικών Τεχνών – Εκτυπώσεων

ζ) Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου

η) Σχεδιαστών Τεχνικών Εφαρμογών με χρήση Η/Υ

θ) Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων

ι) Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων

ια) Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής

ιβ) Μαγειρικής Τέχνης

ιγ) Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας

ιδ) Βοηθών Γενικής Νοσηλείας

ιε) Φυτοτεχνιτών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Για τους σπουδαστές των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ θα εφαρμοστεί η ΚΥΑ ΦΕΚ 119 τ Β 8-2-2011

                                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

                                                                                                            Αννίβας Παπακυριάκος

Προηγούμενη ανάρτηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ 2012-2014

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact