ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

[ 4 ]

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                      Ζευγολατιό  02.02.2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                                     Αριθ. Πρωτ.    941

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                     

ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

       Προς : τα Μέλη της Δημοτικής  Επιτροπής        

 

       Καλείσθε για πρώτη φορά την  7η   του μηνός   Φεβρουαρίου 2024 , ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 11.00  σε  συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.- Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός ορίων του Δήμου Βέλου- Βόχας.

 

2.- Περί έγκρισης των πρακτικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κοκκωνίου».

 

3.- Έκθεση Εσόδων- Εξόδων  Δ΄ τριμήνου 2023, για την υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2023.

 

4.- Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και καθορισμού των όρων διακήρυξης  διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Υδροδότηση Δήμου Βέλου-Βόχας από υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς ύδατος πηγών Στυμφαλίας» προϋπολογισμού 1.250.000,00 €

 

5.- Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και καθορισμού των όρων διακήρυξης  διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Αντικατάσταση εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της τοπικής κοινότητας Βοχαϊκού» προϋπολογισμού 1.895.161,29€

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact