Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την 22η Δεκεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ζευγολατιό  21-12-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      Αριθ. Πρωτ. 18415

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                 

ΓΡΑΦ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                        

                                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς : τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε για πρώτη φορά την  22α    του μηνός Δεκεμβρίου 2016 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 12:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση έκτακτη σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

1.- Κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου Βέλου-Βόχας  έτους 2017.

2.-  Κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Βέλου-Βόχας  έτους 2017.

3.- Περί έγκρισης έκδοσης ΧΕΠροπληρωμής για απόδοση δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ.

 

                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.

                                ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ      

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την 21η Δεκεμβρίου 2016

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact