ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ – «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»

Αριθμ.Πρωτ : 12/ 21-01-2014
ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 234 και 240 του Ν.3463/06 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σας καλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» που θα γίνει στο Κατάστημα της δημοτικής κοινότητας Βραχατίου, την 27η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ με μοναδικό θέμα :

«Περί ψήφισης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ.έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόχας».

Η παρουσία σας είναι υποχρεωτική.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεχίζεται η διαδικασία συλλογής στοιχείων για πολεοδομική αναγνώριση δρόμων

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact