ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Βραχάτι, 25-09-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     Α.Π.: 15967
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ Τ.Ε.

Ταχ. Δ/νση: ΠΕΟ Κορίνθου Πατρών                              ΠΡΟΣ Α.Τ. ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
Τ.Κ.: 20006                                                               ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Πληροφορίες: κα. Δημητρίου
Τηλέφωνο: 2741055274
FAX : 2741053880

ΘΕΜΑ: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Κοινότητα
Βέλου του Δήμου Βέλου Βοχας»

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Την §2 του άρθρου 52 του Νόμου 2696/1999 ΚΟΚ
2. Το υπ’ αρίθμ. 10292/25-09-2014 έγγραφο του Επιμελητηρίου Κορινθίας,
3. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων μετά των τροποποιήσεων τους,
Παρακαλούμε όπως λάβετε γνώση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δημοτική Κοινότητα Βέλου λόγω διεξαγωγής της 6ης Πανελλήνιας Έκθεσης «Κορινθία 2014» στις επιχειρήσεις «Μανδράκος Ο.Ε.» κατά το χρονικό διάστημα 01-10-2014 έως και 05-10-2014. Συγκεκριμένα προτείνονται οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
– Προσωρινή μονοδρόμηση της οδού Αγ. Αικατερίνης του τμήματος της που ξεκινάει από τη διασταύρωση της με την οδό Αγ. Μαρίνας και καταλήγει στις εγκαταστάσεις διεξαγωγής της έκθεσης. Το συγκεκριμένο τμήμα της οδού Αγ. Αικατερίνης θεωρείται τμήμα εισόδου κυκλοφορίας στους χώρους της έκθεσης. Επίσης προτείνεται η απαγόρευση της στάθμευσης και στις δύο πλευρές του παραπάνω τμήματος της οδού Αγ. Αικατερίνης.
– Προσωρινή μονοδρόμηση της οδού Απόλλωνος του τμήματός της που ξεκινάει από τις εγκαταστάσεις της έκθεσης και καταλήγει στην Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών. Το συγκεκριμένο τμήμα της οδού Απόλλωνος θεωρείται τμήμα εξόδου της κυκλοφορίας από τους χώρους της έκθεσης. Επίσης προτείνεται η απαγόρευση της στάθμευσης και στις δύο πλευρές του παραπάνω τμήματος της οδού Απόλλωνος.
– Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας της οδού Γραβιάς καθ’ όλο το μήκος της. Το μέτρο αυτό δεν ισχύει για τους κατοίκους που έχουν πρόσβαση στις οικίες τους από τη συγκεκριμένη οδό.
Τέλος σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος θα προβεί στην τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων σημάνσεων (πινακίδες κτλ) ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη κυκλοφορία των οχημάτων και η αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

Συν/μενα: -Σχέδιο Προσωρινών
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
– Έγγραφο Επιμελητηρίου

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΝΙΣΧΙΔΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΝΠΔΔ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΟΧΑΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact