Πρόσκληση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ – «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»

Αριθμ.Πρωτ : 172/ 24-07-2014
ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/06 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σας καλούμε για πρώτη φορά σε

έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» που θα γίνει στο Κατάστημα της δημοτική

κοινότητας Βραχατίου, την 24η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13.00π.μ. με τα εξής θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ :

1.-Περί αιτήσεων μικροπωλητών για την παραχώρηση θέσεων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου για τη διοργάνωση

εμποροπανήγυρης στις 25 & 26/07/2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΤΡΩΓΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΠΟΛΥΖΩΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(Λιμενάρχης Κορίνθου-μέλος)
3. ΜΠΟΥΓΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
4. ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Δημοτική Σύμβουλος-μέλος)

 

 

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Aπόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact