Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις-παγετό, κατολισθήσεις και λοιπές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Βέλου Βόχας για το χρονικό διάστημα από 1-6-2023 έως 31-12-2024

Περίληψη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προηγούμενη ανάρτηση Aποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact