Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          Ζευγολατιό 22-04-2013

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                     Αρ.Πρωτ. 6

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Ζευγολατιό Κορινθίας

Ταχ. Κώδικας: 20001

Πληροφορίες: Aικατερίνη Μασούρη

Τηλ: 2741360507

ΠΡΟΣ τα μέλη της Δημοτικής

Κοινότητας Ζευγολατιού

1. Κωτσάκος Χαρίλαος

2. Δανιήλ Λεωνίδας

3. Λιμιάτη Ελένη

4. Κατσιφώλης Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε , όπως παρευρεθείτε στις 25 Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Καταστήματος

Ζευγολατιού, σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού, με θέμα :

1. Περί αιτήσεως του Σκευοφύλακα Πολυχρόνη του Γεωργίου για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και

ποτών (ψητοπωλείο) στη Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατιού

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Προηγούμενη ανάρτηση H ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact