Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Βραχάτι 06/08/2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                       Αρ.Πρωτ.: 16
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας Βραχατίου

………………………………………..

Καλείσθε για πρώτη φορά την 6η του μηνός Aυγούστου έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., όπως προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Βραχατίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.- Καταγγελία για την μη αποκομιδή των απορριμμάτων από τη Δ.Κ.Βραχατίου.

2.-Περί καθαρισμού του ποταμού ΖΑΠΑΝΤΙ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Βέλου Βόχας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact