Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Βραχάτι 26/11/2012

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                           Αρ.Πρωτ.: 22

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής

Κοινότητας Βραχατίου

 

Καλείσθε για πρώτη φορά την 30η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ., όπως προσέλθετε

σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Βραχατίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, για

συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.- Περί ανάκλησης της αρ. 17/2012 απόφασης και λήψη νέας για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Επιχείρησης μαζικής εστίασης

πλήρους γεύματος, στην ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΟΣΜΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.

2.- Περί χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης Επιχείρησης αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων στην ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

3.-Περί ανάκλησης αποφάσεων χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω παρέλευσης του χρόνου υποβολής των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/1-11-11.

4.-Γνωμοδότηση περί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος υδραύλακα (σχετική το αρ. 18354/1-11-12 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ & Περιβάλλοντος του δήμου).

5.-Γνωμοδότηση για την χρήση δημοτικής γεώτρησης που βρίσκεται εντός ιδιοκτησίας Γεωργίου Λιούντρη στο Βραχάτι.

6.-Περί της αρ. 8/2012 απόφασης της γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 8 του ν.3463/2006, που συγκροτήθηκε για την ονομασία οδών στη δημοτική κοινότητα Βραχατίου (σχετ. η αρ. 12/2011 απόφαση συμβουλίου Δ.Κ. Βραχατίου).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact