Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής/Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία