Πρόσκληση της Οικονομικής επιτροπής στην τακτική συνεδρίαση της 20ης Φεβρουαρίου

Καλείσθε για πρώτη φορά την  20η   του μηνός Φεβρουαρίου  2017 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 12:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική  σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:
1.-  Περί έγκρισης ή μη του υπ’αριθ.2/14-02-2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Έργα σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βόχας» και κατακύρωση του διαγωνισμού.
2.-  Περί έγκρισης ή μη του υπ’αριθ.2/13-02-2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Έργα δημοτικής οδοποιίας Δήμου» και κατακύρωση του διαγωνισμού.
3.- Περί έγκρισης ή μη του υπ’αριθ.2/13-02-2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Έργα σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βέλου» και κατακύρωση του διαγωνισμού.
4.- Περί έγκρισης συγκρότησης επιτροπών διενέργειας  διαγωνισμών- αξιολόγησης αποτελεσμάτων προμηθειών.
5.- Περί έγκρισης ή μη του υπ’αριθ.2/14-02-2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την
εκτέλεση του έργου «Έργα συνδέσεων αποχέτευσης ΔΚ Βέλου» και κατακύρωση του
διαγωνισμού.
6.- Περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την υπ’αριθ. 1744/7-02-17 αίτηση για επανεξέταση αιτήματος αποζημίωσης της κας Σταυρούλας Τόμπρου και Αναστασίας Τζελέπη.
7.- Περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου να παραστεί κατά τη δικάσιμο στις 10/3/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, ενώπιον  του Ειρηνοδικείου Νεμέας, όπου θα συζητηθεί η προσωρινή διαταγή της αίτησης ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου Δημητρίου Μάλλιου του Αλεξίου.
8.- Περί αποδοχής ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου για την τακτοποίηση υπόθεσης υπαλλήλων του πρώην Δήμου Βέλου, που αφορά τη μη παρακράτηση δόσεων δανείων προς το Τ.Π.& Δανείων.
9.- Περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου να παραστεί κατά τη δικάσιμο στις 6 Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου όπου θα συζητηθεί η αγωγή του Χαλκιά Νικόλαου κατά του Δήμου .
10.- Περί έγκρισης ή μη των πρακτικών της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου οικήματος συνεδριάσεων  Δημοτικού Συμβουλίου στη Δ.Κ. Ζευγολατιού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.
ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Στην τελική ευθεία για το 4ο καρναβάλι του Δήμου μας!!

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact