ΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Βραχάτι 16/10/2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                         Αρ.Πρωτ.: 22
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας Βραχατίου

………………………………………..

Καλείσθε για πρώτη φορά την 21η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. όπως προσέλθετε

σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Βραχατίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010,

για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.-Παροχή διευκρινήσεων και αιτιολογία επί ονομασίας οδών στη δημοτική κοινότητα Βραχατίου, σύμφωνα με το υπ΄αρ. 1/20-3-2014

Πρακτικό της Επιτροπής Ονομασίας Οδών του άρθρου 8 του Ν.3463/2006

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact