ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 25-2-2013

Πληροφορίες:Mασούρη Αικ.

Τηλέφωνο: 2741360522

Φαξ: 2741052303                                                                                                   ΠΡΟΣ Μ.Μ.Ε

Email: masouri@vochas.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ)

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας συνεργάζεται με την εταιρεία ECO RAP α.ε. και συμμετέχει στο σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων μαγειρικών

ελαίων (τηγανέλαια, μούργες, λίπη), τα οποία δημιουργούν προβλήματα τόσο από την απόρριψή τους στο αποχετευτικό σύστημα, όσο και

στο ΧΥΤΑ (μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα).

Για το σκοπό αυτό έχουν ήδη τοποθετηθεί στα περισσότερα σχολεία του Δήμου μας (και θα τοποθετηθούν άμεσα και στα υπόλοιπα), ειδικά

πλαστικά δοχεία στα οποία οι μαθητές και οι γονείς τους μπορούν να τοποθετούν τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια, τα οποία στη συνέχεια

θα συλλέγονται από ειδικό όχημα της εταιρείας.

Με τη συλλογή και τη σωστή διαχείριση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων συμβάλουμε στην επίλυση του προβλήματος της

διάθεσής τους και τελικά στην προστασία του περιβάλλοντος

 

Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Προηγούμενη ανάρτηση Το κόκκινο σκαθάρι ξεραίνει τους φοίνικες στην Παραλία Βραχατίου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact