Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βέλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΒΕΛΟ, 04- 09- 2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                             Α.Π. : 84
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ

Τηλ. 2742 360302 & 360332
Φαξ : 27420 34000
Πληροφορίες : Ν. Μελίκογλου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέλου, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής

Ενότητας Βέλου, την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013, και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της

ημερήσιας διάταξης.

1. Πρόταση για τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2014.

2. Επί αιτήσεως κ. Ρεκούμη Παν/τη.

3. Καθορισμός θέσεων για την άσκηση στάσιμου εμπορίου το έτος 2014.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact