Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Βραχάτι 27/11/2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           Αρ.Πρωτ.: 24
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας Βραχατίου

………………………………………..

Καλείσθε για πρώτη φορά την 4η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Βραχατίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.-Περί χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης ΚΥΕ στην Παπασωτηρίο Βασιλική.

2.- Περί αιτήματος της Παπαηλιού-Σολδάτου Σταυρούλας για τοποθέτηση εικονοστασίου επί οδοστρώματος.

3.-Εισήγηση για μείωση δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Συμμετοχή του Δήμου Βέλου Βόχας στη γιορτή της ανακύκλωσης

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact