Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Βραχάτι 24/05/2012

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                         Αρ.Πρωτ.: 13

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                    Τα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

 

Καλείσθε για πρώτη φορά την 28η του μηνός Μαϊου έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 15.30 μ.μ., όπως

προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Βραχατίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88

του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.- Ανάκληση της αρ. 9/2011 απόφασης και χορήγηση νέας προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «Κομμωτήριο» στον Τζουμάκα

Πέτρο του Δημητρίου.

2.- Ανάκληση της αρ.25/2011 απόφασης και χορήγηση νέας προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «Αναψυκτήριο-Καφετέρια-Μπαρ»

στην ΖΟΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ νομίμως εκπροσωπούμενης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Aνακοίνωση για εγγραφές νηπίων

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact