Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                   Ζευγολατιό 5-09-2013
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                              Αρ.Πρωτ. 11
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Ζευγολατιό Κορινθίας
Ταχ. Κώδικας: 20001
Πληροφορίες: Aικατερίνη Μασούρη
Τηλ: 2741360507

ΠΡΟΣ τα μέλη της Δημοτικής
Κοινότητας Ζευγολατιού
1. Κωτσάκος Χαρίλαος
2. Δανιήλ Λεωνίδας
3. Λιμιάτη Ελένη
4. Κατσιφώλης Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε , όπως παρευρεθείτε στις 11 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού

Καταστήματος Ζευγολατιού, σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού, με θέματα :

1. Πρόταση για τον καθορισμό αδειών και θέσεων υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014

2. Προτάσεις για έργα-εργασίες που πρέπει να εκτελεσθούν στη Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατιού και πρέπει να ενταχθούν

στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Βέλου Βόχας έτους 2014

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact