Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ – «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»

Αριθμ.Πρωτ : 254/ 06-12-2013
ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/06 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» που θα γίνει στο Κατάστημα της δημοτικής κοινότητας Βραχατίου, την 13η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ με τα εξής θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ :

1.-Περί αιτήσεως Καλογεροπούλου Καλλιόπης για μείωση ανταλλάγματος παραχώρησης χώρου εντός Χ.Ζ. Λιμένα Βραχατίου έτους 2013.

2.-Λήψη απόφασης για παραχώρηση κατά το έτος 2014 ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (διαδικασία καθορισμού θέσεων μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 1 παρ.8 του ν.2323/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

3.-Περί βεβαίωσης στη Δ.Ο.Υ. Κορίνθου οφειλών από παραχώρηση χώρων χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου το έτος 2012 και 2013 για άσκηση στάσιμου εμπορίου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή για τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση H Eπίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών του Δήμου Βέλου Βόχας στην αντιμετώπιση των πλημμυρών της 1ης Δεκεμβρίου 2013

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact