Συνεδρίαση Δ.Σ Βέλου Βόχας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Ζευγολατιό, 14 Δεκεμβρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                          Α.Π. : 20927

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείσθε για πρώτη φορά την 21η Δεκεμβρίου έτους 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθρ. 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Επιμήκυνση χορηγηθέντων δανείων του Τ.Π.Δ. σύμφωνα με το Ν. 4093/12-11-2012.

2. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Τεχνική βοήθεια Δήμου Βέλου Βόχας Ν. Κορινθίας, κωδικός μέσω Ε.Σ.Π.Α. (MIS 3761109)» , και τροποποίηση προϋπολογισμού.

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012 (8η ).

4. Διαγραφή οφειλών.

5. Έγκριση και παραλαβή της Β2 Φάσης της μελέτης «Μελέτη πολεοδόμησης περιοχής οικιστικής επέκτασης (Ε1γ) του ΓΠΣ του Δήμου Βέλου».

6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο: « Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έργα εφαρμογής και διαμόρφωσης στο κέντρο του Τ.Δ. Ζευγολατιού» αναδόχου Δ. Πιστεύος & Σια Ο.Ε.

7. Συμπληρωματική απόφαση της 166/2012 απόφασης Δ.Σ., περί Καθορισμού κυκλοφορίας, πλάτους πεζοδρομίων και οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο κέντρο του Ζευγολατιού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΔΑΡΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Bράβευση Επιτυχόντων Πανελληνίων Εξετάσεων Δήμου Βέλου Βόχας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact