Συνεδρίαση Δ.Σ Δήμου Βέλου Βόχας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Zευγολατιό 20-2-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Τμήμα Τύπου

Τηλέφωνο: 27413 60507                                       Προς Μ.Μ.Ε

Ταχ.Δ/νση: Ζευγολατιό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Βέλου-Βόχας στις 22 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου-Βόχας στο Ζευγολατιό, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2012- Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης.

2. Έγκριση προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2012.

3. Κοπή δένδρων χαλεπίου πεύκης στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου Νεολαίας Κρηνών.

4. Έγκριση σύμβασης διετούς προγράμματος δράσης – διετές πρόγραμμα 2012-2013 του Ν.Π.Ι.Δ. ΄΄ ΔΗ.Κ.Ε.ΒΕ.ΒΟ ΄΄.

5. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012 του Ν.Π.Ι.Δ. ΄΄ ΔΗ.Κ.Ε.ΒΕ.ΒΟ ΄΄.

6. Καθορισμός κωδικών του προϋπολογισμού δεκτικών, σε εντάλματα προπληρωμής.

7. Έγκριση δαπάνης κινητής τηλεφωνίας για το έτος 2012.

8. Επιστροφή ποσού καταβληθέντος παραβόλου για άδεια παραμονής αλλοδαπού.

9. Διαγραφή οφειλών.

10. Υποβολή πρότασης του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (01): « Υποστήριξη επιτελικών δομών , λειτουργιών και δικαιούχων φορέων», Κωδικός 85: Προετοιμασία, Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Επιθεώρηση,για την Υποστήριξη του Δήμου με υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη

τεχνογνωσία.

11. Υποβολή πρότασης του Δήμου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική

Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (02): «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας

Περιφέρειας Πελοποννήσου», Κωδικός 2301,2302: Βελτίωση / κατασκευή / αναβάθμιση /ολοκλήρωση περιφερειακών και τοπικών οδών,

για το έργο με τίτλο: « Βελτίωση Τοπικής οδού Αγ. Μαρίνας στη Δημοτική Κοινότητα Βέλου».

12. Υποβολή πρότασης του Δήμου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική

Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08:

«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου» Κωδικός 45.03, 46.01, 46.03: Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης, επέκταση

δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για το υποέργο με τίτλο: « Ολοκλήρωση του έργου

΄΄Ενοποίηση-βελτίωση Δικτύων ύδρευσης τοπικών διαμερισμάτων Βραχατίου – Ζευγολατιού ΄΄».

13. Υποβολή πρότασης του Δήμου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική

Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08:

«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου» Κωδικός 45.03, 46.01, 46.03: Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης,

επέκταση δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, για το έργο με τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων

Δήμου Βέλου (Γ ΦΑΣΗ 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός)».

14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση της σύνδεσης του έργου δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων

του Δήμου Βέλου με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Σικυωνίων».

15. Έναρξη διαδικασίας σύνταξης μελετών κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011,

στο Δήμο Βέλου – Βόχας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΦΕΚ 2200/30-09-2011.

 

ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Δ.Σ Δήμου Βέλου Βόχας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact