Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βέλου Βόχας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

 

Αριθ.Πρωτ:20884

Προς Μέλη  Επιτροπής Διαβούλευσης του

Δήμου Βέλου Βόχας

 

Καλείστε για πρώτη φορά ως μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης την 28 του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα

19,00 μ.μ. να προσέλθετε στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Βέλου , σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το

αρθ. 76 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ

1 Γνωμοδότηση προς το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα προγράμματα δράσης του δήμου, το τεχνικό πρόγραμμα και τον

προϋπολογισμό 2013.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα ήτοι το Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2012

ώρα 13,30, στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Βέλου, και θεωρείται ότι σε αυτήν την συνεδρίαση σε κάθε

περίπτωση υφίσταται απαρτία σύμφωνα με το άρθρο76 παρ 3.

Οι εισηγήσεις θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικά ή θα τις παραλάβετε από το Γραφείο Δημάρχου στο Ζευγολατιό (2741360522) ή από

το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου στο Βέλο (2742360302) .

 

Ζευγολατιό 14-12-2012

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ.

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Δ.Σ Βέλου Βόχας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact