Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέλου Βόχας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Ζευγολατιό 17 Ιανουαρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           Αριθ. Πρωτ. 810

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς : το Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείσθε για πρώτη φορά την 21η του μηνός Ιανουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.- Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

2.- Περί ορισμού δικηγόρου για την αίτηση ακυρώσεως του Χαράλαμπου Παντελέων του

Βασιλείου κατά τη δικάσιμο στις 12-03-2013 ενώπιον Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως.

3.- Περί ορισμού δικηγόρου για το κατασχετήριο της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.».

4.-Περί εγκρίσεως εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμού υπόλογων

υπαλλήλων για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact