Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Βραχάτι 07/05/2012

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           Αρ.Πρωτ.: 11

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

                                                                                        ΠΡΟΣ:

                                                                                        Τα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής  Κοινότητας Βραχατίου

 

 

Καλείσθε για πρώτη φορά την 8η του μηνός Μαϊου έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., όπως

προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Βραχατίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

88 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.- Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Καφετέρια-Σνάκ Μπαρ στον Ταπραντζή Βασίλειο του Δημητρίου.

2.- Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Εστιατόριο-Ψητοπωλείο στην «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΟΥΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ»

νομίμως εκπροσωπούμενης

3.-Γνωμοδότηση για ιδιοκτησιακό καθεστώς διόδου στην θέση ΣΑΜΟΥΤΑΝΗ στο Βραχάτι.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Moυσική Βραδιά από το Γυμνάσιο-Γενικό Λύκειο Ζευγολατιού

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact