ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 ΒΕΛΟ, 15- 11- 2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Α.Π. : 115
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ

Τηλ. 2742 360302 & 360332
Φαξ : 27420 34000
Πληροφορίες : Ν. Μελίκογλου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέλου, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της

Δημοτικής Ενότητας Βέλου, την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013, και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της

ημερήσιας διάταξης.

1. Εισήγηση για μείωση δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact