ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΒΕΛΟ,20 – 09- 2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                              Α.Π. : 91
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ

Τηλ. 2742 360302 & 360332
Φαξ : 27420 34000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέλου, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής

Ενότητας Βέλου, την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013, και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της

ημερήσιας διάταξης.

1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ΄΄ επιχείρησης μαζικής εστίασης ΄΄, στον Τσίρμπα Ευστάθιο του Μαρίνη, που βρίσκεται στη Δ. Κ. Βέλου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΙΠΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact