ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Βραχάτι 11/01/2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                 Αρ.Πρωτ.: 1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής

Κοινότητας Βραχατίου

 

Καλείσθε για πρώτη φορά την 16η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ., όπως προσέλθετε σε

τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Βραχατίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, για συζήτηση

και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.- Διατύπωση προτάσεων σχετικά με τα έργα και τις εργασίες που πρέπει να εκτελεσθούν το τρέχον έτος στη δημοτική κοινότητα Βραχατίου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact