ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Βραχάτι 20/06/2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                          Αρ.Πρωτ.: 15
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας Βραχατίου

………………………………………..

Καλείσθε για πρώτη φορά την 20η του μηνός Ιουνίου έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12η μεσημβρινή όπως προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Βραχατίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.-Περί χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης θερινού κινηματογράφου στον Τσακόπουλο Χρήστο του Δημητρίου.

2.-Περί χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων στην ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΕ νομίμως εκπροσωπούμενης.

3.-Περί αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων σε τσιγγάνους.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact