ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Βραχάτι 23 /04/2012

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        Αρ.Πρωτ.: 6

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής

Κοινότητας Βραχατίου

 

Καλείσθε για πρώτη φορά την 25η του μηνός Απριλίου έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13.00 π.μ., όπως προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Βραχατίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.- Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «Καφετέρια-Μπαρ» στην «ΑΜΠΑΤΖΗΣ Μ.-ΛΟΥΤΑΣ Β. Ο.Ε.» νομίμως εκπροσωπούμενης.

2.- Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «Πρατήριο Γάλακτος και Ειδών Ζαχαροπλαστικής-Πρατήριο Άρτου» στην Παπασωτηρίου Βασιλική του Δημητρίου.

3.-Γνωμοδότηση για το έργο: «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Βέλου-Βόχας» για το τμήμα που αφορά τη δημοτική κοινότητα Βραχατίου. (αρ.μελέτης 4/2012).

4.-Περί μίσθωσης δύο (2) ιδιωτικών υδρευτικών γεωτρήσεων για την ενίσχυση του δικτύου ύδρευσης Βραχατίου το έτος 2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση O Δήμος Βέλου Βόχας συμμετέχει στην εκστρατεία καθαρισμού ΄΄ Let’s do it΄΄

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact