ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                   Ημερομηνία 26/3/2012

TMHMA TYΠΟΥ

                                                                                                                     ΠΡΟΣ Μ.Μ.Ε

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Βέλου Βόχας


Στις 28η Μαρτίου έτους 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Βέλου Βόχας, στην αίθουσα Συνεδριάσεων στο Ζευγολατιό, για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθρ. 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου, Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ.

2. Μεταφορά μισθώματος ακινήτου του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄ Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΄΄ (ΑΜΟΡΕ), λόγω αρμοδιότητας στο Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄ ΑΝΕΛΙΞΗ ΄΄.

3. Έγκριση εκμίσθωσης παλαιού Δημοτικού Σχολείου Στιμάγκας.

4. Έγκριση μίσθωσης οικήματος για πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου στη Δ.Κ. Ζευγολατιού.

5. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βοχαικού.

6. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καλεντζίου.

7. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, Σχολικής Επιτροπής 12/Θ Δημοτικού Σχολείου Βέλου.

8. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείου Ταρσινών.

9. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείου Βραχατίου.

10. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Βραχατίου.

11. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, Σχολικής Επιτροπής 8/Θ Δημοτικού Σχολείου Κοκκωνίου – Πουλίτσας και Νηπ/γειου Κοκκωνίου.

12. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

13. Έγκριση χορήγησης άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στον κ. Λιάκο Ευάγγελο του Μιχαήλ.

14. Έναρξη διαδικασίας σύνταξης Τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΦΕΚ 2200/30-09-2011, κατόπιν αιτήσεως της κ. Κράγκουρα Έλενας.

15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΄΄ Ολοκλήρωση της σύνδεσης του έργου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου Βέλου με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Σικυωνίων ΄΄.

16. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού προθεσμιακής κατάθεσης.

17. Περί αιτήσεων δημοτών με θέμα ΄΄ Καταγγελία για φαινόμενα λαθροϋλοτομίας στην έδρα του Δήμου Βέλου – Βόχας, το Ζευγολατιό (περιοχή Αγ. Τριάδος) – Ανάγκη λήψης μέτρων αντιμετώπισής τους ΄΄.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΔΑΡΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση 2o ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤΗ ΣΤΙΜΑΓΚΑ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact