ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ζευγολατιό 8-11-2011

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Τμήμα Τύπου

Τηλέφωνο: 27413 60507                                        Προς Μ.Μ.Ε

Ταχ.Δ/νση: Ζευγολατιό

Τ.Κ. 20 001

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Στις 15 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Βέλου Βόχας, στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Βέλου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

• Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του 2012

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα ήτοι Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου και ώρα 13.30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Βέλου, και θεωρείται ότι σε αυτήν την συνεδρίαση σε κάθε περίπτωση υφίσταται απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ.3

                                                                                                           ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ

Προηγούμενη ανάρτηση ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact