ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Ζευγολατιό 23-1-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Τμήμα Τύπου

Τηλέφωνο: 27413 60507                                                  Προς Μ.Μ.Ε

Ταχ.Δ/νση: Ζευγολατιό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Βέλου Βόχας

Στις 27 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέλου-Βόχας στο Ζευγολατιό για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων έως 5. 869,41 Ευρω.

2. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωματικό του στην Επιτροπή παραλαβής έργων από 5.869,42 Ευρω.

3. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ αξιολόγησης αποτελεσμάτων (αρθ. 46 ΕΚΠΟΤΑ).

4. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Δημοτικών Υπαλλήλων για την παραλαβή προμηθειών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 28 ΕΚΠΟΤΑ.

5. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση κινητών πραγμάτων.

6. Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας.

7. Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

8. Συγκρότηση Επιτροπής για σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Ν. 2307/95.

9. Συγκρότηση Επιτροπής για τον έλεγχο των τελών παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων.

10. Ορισμός δυο Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή εκτίμησης, αγορά, ανταλλαγής, εκποίησης και εκμίσθωσης ακινήτων του αρθ. 186,190,191 του Δ.Κ.Κ.

11. Συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής επισκευής, συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών των αυτοκινήτων του Δήμου.

12. Ορισμός ενός αιρετού με τον αναπληρωματικό του ως μέλος στην Επιτροπή παραλαβής εργασιών και μεταφορών του Δήμου παρ. 1 αρθ. 67 και παρ. 1 αρθ. 70 του Π.Δ. 28/80.

13. Ορισμός Επόπτη λαϊκών αγορών.

14. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού χώρου στην Τοπική Κοινότητα Στιμάγκας στην COSMOTE Α.Ε.

15. Έγκριση – Ψήφιση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄ οικ. έτους 2012.

16. Κατανομή πιστώσεων στο Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄.

17. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση αποθήκης υλικών του Δήμου, στη Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατιού.

18. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου <<Ολοκλήρωση της σύνδεσης του έργου Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Βέλου με τις Ε.Ε.Λ. του Δήμου Σικυωνίων >> του τέως Δήμου Βέλου.

19. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου << Έργα Δημοτικού σχολείου Τ.Δ. Στιμάγκας >> του τέως Δήμου Βέλου.

Ζευγολατιό, 20 Ιανουαρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΔΑΡΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση KOΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact